ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - z wysyłką do PUE ZUS

Druk ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - z wysyłką do PUE ZUS

0(0)
29 719
Wersja: 2
Obowiązuje od 29.07.2022

Do czego stosuje się ZUS Z-3b

Wypełnij zaświadczenie Z-3b i przekaż je do ZUS, jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub jesteś duchownym i mamy ustalić prawo do zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Jeśli jesteś osobą, która:

 1. prowadzi pozarolniczą działalność,
 2. współpracuje z prowadzącym działalność,
 3. jest duchownym
  i podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, to masz prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu tego ubezpieczenia (tzw. okres wyczekiwania). Do 90-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego (dobrowolnego lub obowiązkowego), jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem bezpłatnym, urlopem wychowawczym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.
  Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego będziesz miał prawo do zasiłku chorobowego, jeśli:
 • jesteś absolwentem szkoły lub studiów wyższych i przystąpiłeś do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu,
 • Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • byłeś posłem lub senatorem i zostałeś objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

W celu udokumentowania, że przysługuje Ci prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego od pierwszego
dnia tego ubezpieczenia powinieneś przedłożyć odpowiedni dokument tj.: dyplom ukończenia studiów/ świadectwo ukończenia
szkoły/ dokument potwierdzający ukończenie kadencji posła lub senatora.

Więcej informacji dotyczących formularza znajdziesz na ostatniej stronie formularza w części "Pouczenie".

Prowadzisz firmę? W celu wyliczenia wysokości składek ZUS przedsiębiorcy skorzystaj z kalkulatora ZUS >>

Formularz posiada możliwość wysyłki elektronicznej za pomocą PUE ZUS.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2014 poz. 159); Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2015 poz. 1242).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF