ZUS Z-19 (archiwalny) Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Druk ZUS Z-19 (archiwalny) Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

0(0)
842
Wersja: 25.07.2014
Obowiązywał do 09.05.2014

Do czego stosuje się ZUS Z-19

Druk ZUS Z-19 stanowi listę wypłat lub listę płatniczą zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Druk jest zbiorczą listą wszystkich zasiłków wypłacanych w danym okresie. Płatnik ma obowiązek w druku wyszczególniać wyłącznie zasiłki, a nie wynagrodzenia, w szczególności wartość wynagrodzenia chorobowego.
Obowiązek wypłaty zasiłków wynika z tego, że zakład pracy zobowiązany jest, jako płatnik wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, prowadzić ewidencję wypłacanych zasiłków społecznych z tytułu czasowej niezdolności pracownika do pracy. Zobowiązanie dotyczy zarówno zatrudnionych, podlegających składkom chorobowym obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Zakład pracy staje się automatycznie płatnikiem składek ZUS w momencie zgłoszenia na dzień 30 listopada roku poprzedniego ponad 20 ubezpieczonych. W stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego stan ten ustala się według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.
Poszczególne kolumny służą ujęciu nie tylko kwot brutto oraz netto wypłat, ale również wartości potrąconych składek ubezpieczeniowych oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.  Oprócz poszczególnych kwot należy również wskazać, za jaki okres zasiłek jest należny (okres oraz ilość dni). Druk należy udostępnić otrzymującemu zasiłek cele pokwitowania.
Druk może być sporządzany w formie papierowej, jak i elektronicznej. Obecnie nie ma obowiązku okazywania druku kontrolującym – niemniej ułatwić może to proces kontroli i przyspieszy postepowanie.
Druku nie trzeba wypełniać od dnia 9 maja 2012 r. w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 444), które zniosły obowiązek przygotowywania wspomnianego dokumentu. To oznacza, że od 9 maja 2012 r. pracodawca ewidencjonuje wypłaty zasiłków w dowolnej formie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 444).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.