ZUS USI Inf Informacja do wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Druk ZUS USI Inf Informacja do wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

0(0)
1113
Wersja: 3403/18
Obowiązuje od 21.01.2019

Do czego stosuje się ZUS USI Inf

Wypełnij ten wniosek, jeżeli chcesz otrzymać interpretację indywidualną.

Gdzie złożyć wniosek

w Oddziale ZUS w Gdańsku lub Lublinie albo innej dowolnej placówce ZUS.

Jak opłacić wniosek 

 • Opłacić od wniosku uiszcza się na rachunek oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego do rozpatrzenia wniosku:
  O/ZUS Gdańsk, 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33, PKO BP S.A. I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie, numer rachunku: 26 1020 5590 0000 0902 8090 1015;
  – O/ZUS Lublin, 20-601 Lublin, ul. T. Zana 36-38C, PKO BP S.A. I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie, numer rachunku: 61 1020 5590 0000 0302 8160 1019. 
 • Na wpłacie w polu tytułem należy podać:
  – NIP wnioskodawcy,
  – „opłata za wniosek o wydanie interpretacji”

Ważne!

 • Jeśli we wniosku o wydanie interpretacji opisujesz więcej niż jeden stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe zapłać za każdy z nich. Opłata 40 zł powinna być wielokrotnością każdego z opisanych stanów lub zdarzeń oddzielnie.
 • W przypadku, gdy z wnioskiem występujesz jako osoba upoważniona załącz pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy. Formularz pełnomocnictwa dostępny jest na naszej stronie www.zus.pl lub Platformie Usług Elektronicznych w zakładce „Wzory dokumentów“ (Pełnomocnictwo ZUS-PEL).

Podstawa prawna

Art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887). Art. 34–35 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.