ZUS US-9 (archiwalny) Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe - z wysyłką do PUE ZUS

Druk ZUS US-9 (archiwalny) Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe - z wysyłką do PUE ZUS

0(0)
8774
Wersja: 2
Obowiązywał od 21.01.2019 do 30.06.2022

Do czego stosuje się ZUS US-9

Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe

Instrukcja wypełniania
Jesteś osobą, która utraciła dobrowolne ubezpieczenie (emerytalne i rentowe albo chorobowe), ponieważ składka została opłacona po terminie lub w niepełnej wysokości?

Wypełnij ten wniosek i wskaż w nim, dlaczego składki nie zostały opłacone w terminie.
Będziemy wtedy mogli ocenić, czy możemy zgodzić się na opłacenie tych składek po terminie.
Jeśli wniosek rozpatrzymy pozytywnie, Twoje ubezpieczenie emerytalne i rentowe albo ubezpieczenie chorobowe nie ustaną.

  1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
  2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
  3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
  4. We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie

Formularz posiada możliwość wysyłki elektronicznej za pomocą PUE ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007r., Nr 11, poz. 74 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.