Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZUS US-3 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii - tylko na PUE ZUS
ZUS US-3 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii

Druk ZUS US-3 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii

0(0)
4321
Wersja: 1020/19
Obowiązywał od 10.05.2019 do 24.06.2019

Do czego stosuje się ZUS US-3

Wniosek US-3 składany jest w celu uzyskania zaświadczenia A-1 (w związku z pracą najemną). Deklarację może pracodawca dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii.
W formularzu należy wykazać dane delegowanego pracownika (w tym adres pobytu), dane o miejscu i okresie delegowania oraz o samym delegowaniu (ze wskazaniem danych pracodawcy delegującego). 
W jednej z rubryk pracodawca musi wskazać, czy w okresie miesiąca przed delegowaniem pracownik podlegał ubezpieczeniom społecznym w KRUS, był zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny lub pobierał świadczenie emerytalne/ rentowe/ chorobowe z KRUS lub uposażenie wypłacane członkom służb mundurowych.
Jednym z warunków otrzymania zaświadczenia jest potwierdzenie, że osoba ubiegająca się o otrzymanie zaświadczenia legalnie zamieszkuje na terenie państwa członkowskiego, stąd wymagane jest dołączenie do druku wypełnionego formularza US-54 "Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego".
Szczegółowe informacje o sposobie wypełnienia wniosku znajdują się w dokumencie „Jak otrzymać zaświadczenie A1, Poradnik”.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.