ZUS US-1 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskim - tylko na PUE ZUS

Druk ZUS US-1 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskim - tylko na PUE ZUS

0(0)
4167
Wersja: 1022/19
Obowiązywał od 07.05.2019 do 31.03.2022

Do czego stosuje się ZUS US-1

Od dnia 1 kwietnia 2022 roku deklarację US-1 można wypełnić przy pomocy kreatora dla zaświadczenia A1, udostępnionego na platformie PUE ZUS.

Formularz przeznaczony jest dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii na podstawie art. 12.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004.

Zgodnie z artykułem 3 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009, osoby, do których ma zastosowanie rozporządzenie podstawowe, zobowiązane są do przekazania instytucji właściwej informacji, dokumentów lub dowodów potwierdzających niezbędnych dla ustalenia ich sytuacji lub sytuacji ich rodzin, do ustalenia lub utrzymania ich praw i obowiązków oraz do określenia mającego zastosowanie ustawodawstwa oraz wynikających z niego obowiązków tych osób.
Wniosek wypełnia osoba, która podczas przeniesienia działalności za granicę do innego Państwa Członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, wykonuje swoją działalność tylko w tym Państwie.

Pouczenie:
Na podstawie punktu 5 a) Decyzji Komisji Administracyjnej A2 z dnia 12 czerwca 2009r. [Dz. U. UE C 106/02 z 24.04.2010 r.] instytucja ubezpieczeniowa ma prawo przeprowadzania kontroli przez cały okres, w trakcie którego prowadzona jest tymczasowa działalność w państwie, w którym działa, w celu stwierdzenia, czy warunki mające zastosowanie do tej działalności nie uległy zmianie. Kontrole te mogą dotyczyć w szczególności opłacania składek i utrzymywania infrastruktury niezbędnej do prowadzenia przez tę osobę działalności w państwie, w którym ma ona swoją siedzibę.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF