ZUS RDO (archiwalny) (archialny) (Covid-19 koronawirus) WNIOSEK o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę - z wysyłką do PUE ZUS

Druk ZUS RDO (archiwalny) (archialny) (Covid-19 koronawirus) WNIOSEK o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę - z wysyłką do PUE ZUS

0(0)
1772
Wersja: 04.05.2020
Obowiązywał od 04.05.2020 do 30.06.2022

Do czego stosuje się ZUS RDO

Jeśli występują trudności w opłaceniu składek w następstwie COVID-19, to można skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Aby skorzystać z ulgi musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Ulga dotyczy wyłącznie odsetek za zwłokę w opłaceniu składek od stycznia 2020 r.
Odstąpienie od pobierania odsetek jest możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki.

Wniosek o ulgę możesz przekazać:

  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS),
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS.

Od 24 czerwca 2020 r. wniosek można składać tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Wnioski złożone w inny sposób (papierowo, mailowo, przez ePUAP) nie będą rozpatrywane. W programie fillup istnieje możliwość wysyłki wniosku w formacie elektronicznym do PUE ZUS w wersji na komputer (desktop).

Rozprzestrzenianie się koronawirusa zostało już oficjalnie uznane za pandemię przez WHO. Zaatakował on ludzi w niemal wszystkich zakątkach świata - w tym również w Polsce. Dlatego postanowiliśmy udostępnić ten formularz w programie fillup nieodpłatnie.

Formularz posiada możliwość wysyłki elektronicznej za pomocą PUE ZUS.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF