ZUS PEL-Z Załącznik do pełnomocnictwa

Druk ZUS PEL-Z Załącznik do pełnomocnictwa

0(0)
31 032
Wersja: 3402/21
Obowiązuje od 10.01.2022

Do czego stosuje się ZUS PEL-Z

Formularz ZUS PEL-Z stanowi załącznik do Pełnomocnictwa ZUS PEL, jeśli spółka ma wieloosobowe przedstawicielstwo.

ZUS PEL wypełnia osoba, która chce upoważnić wybraną przez siebie osobę, do załatwienia w ZUS spraw w Twoim imieniu (z wyłączeniem spraw związanych z kontrolą ZUS).
Jeśli jesteś płatnikiem składek i chcesz upoważnić wybraną przez Ciebie osobę, do reprezentowania Cię podczas kontroli ZUS, wypełnij odrębnie formularz PEL-K i przekaż go do ZUS.
Jeśli spółka ma wieloosobowe przedstawicielstwo i musisz wpisać dane więcej niż jednej osoby udzielającej pełnomocnictwa, wypełnij dodatkowo załącznik PEL-Z i dołącz go do tego pełnomocnictwa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 95-109) (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 28-33) (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168, z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF