Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZUS ROP Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
ZUS OOSMOP (archiwalny) Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej

Druk ZUS OOSMOP (archiwalny) Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej

0(0)
695
Wersja: 06.11.2013
Obowiązywał od 06.11.2013 do 11.10.2015

Do czego stosuje się ZUS OOSMOP

Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego osoby prywatnej należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do stanu faktycznego sprawy, należy zaznaczyć odpowiednio: „nie posiadam”, „nie dotyczy”, itp.
Podane w oświadczeniu informacje służą do oceny wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i kosztów egzekucyjnych (w tym: wniosku o utrzymanie w mocy udzielonej ulgi i zmianę warunków udzielonej ulgi), a także w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
W celu potwierdzenia danych zawartych w oświadczeniu wskazane jest dołączenie dokumentów obrazujących sytuację materialną oraz innych dokumentów potwierdzających okoliczności podnoszone we wniosku o udzielenie ulgi.

Oświadczenie można złożyć osobiście, w formie pisemnej, w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dziennik Ustaw z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.