ZUS OL-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia

Druk ZUS OL-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia

3.5(46)
28 529
Wersja: 2348/18
Obowiązuje od 08.02.2019

Do czego stosuje się ZUS OL-9

Zaświadczenie ZUS OL-9 o stanie zdrowia jest wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie.

Zaświadczenie o stanie zdrowia powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku o świadczenie.

W zaświadczeniu podaje się adres zamieszkania.

W rubryce "Opis przebiegu choroby i dotychczasowego leczenia" należy uwzględnić od kiedy (data, okres) i z jakiego powodu prowadzono leczenie, pobyty w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacji (okres, nazwa zakładu), wyniki badań pomocniczych i wnioski z konsultacji specjalistycznych potwierdzające rozpoznanie choroby podstawowej i chorób współistniejących.

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF