ZUS OL-10 Wywiad zawodowy

Druk ZUS OL-10 Wywiad zawodowy

0(0)
11 358
Wersja: 2923/21
Obowiązuje od 05.11.2021

Do czego stosuje się ZUS OL-10

Formularz OL-10 jest załącznikiem składanym przy wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS ERN).

Formularz wypełnia w całości zakład pracy (pracodawca), należy podać następujące informacje:

  • dane identyfikujące pracownika (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, jeśli pracownik nie ma numeru PESEL, podaje się serię i numer innego dokumentu),
  • wykształcenie pracownika i wyuczony zawód,
  • dane dotyczące ostatnio wykonywanej pracy,
  • charakterystyka pracy,
  • warunki pracy,
  • czynniki szkodliwe związane ze środowiskiem pracy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz.U. Nr 273, poz. 2711 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.