Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZUS ERP-7 Inf Informacja do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
ZUS ERP-7 Inf (archiwalny) Informacja do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Druk ZUS ERP-7 Inf (archiwalny) Informacja do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

0(0)
4240
Wersja: 4076/22
Obowiązywał od 23.12.2022 do 26.07.2023

Do czego stosuje się ZUS ERP-7 Inf

Formularz stanowi załącznik do druku ZUS ERP-7.

Zaświadczenie ZUS ERP-7 potwierdza  okres zatrudnienia pracownika oraz osiągane przez niego zarobki w danym zakładzie pracy. Formularz ten wystawia pracodawca swoim aktualnym , a także  byłym pracownikom. Podczas wypełniania tego zaświadczenia, pracodawca lub osoba przez niego upoważniona  powinna bazować na dokumentach pracowniczych,  m.in. listy płac, karty wynagrodzeń.

Pracodawca w zaświadczeniu ujmuje:

  • okres zatrudnienia danego pracownika, informację na jakim stanowisku był zatrudniony pracownik , rodzaj wykonywanej pracy oraz uzupełnia wymiar czasu pracy,
  • datę do kiedy pracownik pobierał wynagrodzenie, okresy, w których pracownik pobierał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, okres zasiłkowy,  w jakich okresach pobierał zasiłek opiekuńczy lub świadczenia rehabilitacyjne,
  • okresy urlopu bezpłatnego, urlopu bezpłatnego udzielonego na wychowanie dzieci lub urlopu wychowawczego,
  • wynagrodzenie pracownika, przychód (dochód) lub uposażenie w wybranym okresie.
  • informację, w którym oddziale ZUS i pod jakim numerem konta (NKP) zgłaszał swoich pracowników do 31.12.1998r.
  • dokumenty, na podstawie których wystawił zaświadczenie.

Zaświadczenie ZUS RP-7 jest wymagane przy składaniu wniosku o emeryturę, załączane powinno być również do głównego wniosku przy ubieganiu się o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego.

Więcej informacji: http://www.zus.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.