ZUS EPD-16 Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem

Druk ZUS EPD-16 Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem

0(0)
4110
Wersja: 3998/23
Obowiązuje od 04.01.2024

Do czego stosuje się ZUS EPD-16

Świadczeniobiorca - podatnik może złożyć oświadczenie, w którym określa zamiar łącznego opodatkowania w roku podatkowym:
a) z małżonkiem, określając granicę skali podatkowej, którą przekroczą dochody małżonka,
b) z dziećmi, jeżeli jest osobą samotnie wychowującą dzieci:

  • małoletnie,

  • bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,

  • dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, jeżeli dzieci te nie uzyskały dochodów z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Oświadczenie podatnika daje podstawę do ustalania zaliczki na podatek wg. obowiązujących przepisów, od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wniosek wpłynął do jednostki organizacyjnej ZUS.

Oświadczenie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego, w jednostce organizacyjnej ZUS wypłacającej świadczenie.
Korespondencja przekazywana jest do osoby zainteresowanej, pod wskazany adres w oświadczeniu.
Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania podatku może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.zus.pl

Formularz posiada możliwość wysyłki elektronicznej za pomocą PUE ZUS.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF