ZUS EMC Inf Informacja do wniosku o emeryturę częściową

Druk ZUS EMC Inf Informacja do wniosku o emeryturę częściową

0(0)
1505
Wersja: 4293/22
Obowiązuje od 03.01.2023

Do czego stosuje się ZUS EMC Inf

Formularz stanowi załącznik do wniosku ZUS EMC.

Co załatwisz tym wnioskiem

  1. Gdy złożysz ten wniosek:
    • rozpatrzymy Twoje uprawnienia do emerytury częściowej z ZUS i wydamy decyzję w tej sprawie oraz
    • rozpoczniemy postępowanie o emeryturę z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej jeśli masz okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo w Wielkiej Brytanii.
  2. Nie masz jeszcze wyliczonego kapitału początkowego? Ustalimy Ci go na podstawie tego wniosku.

Ważne!

Z dniem 1 października 2017 r. zniesiono możliwość przyznawania emerytur częściowych. Oznacza to, że jeżeli wniosek o emeryturę częściową złożysz po 30 września 2017 r., przyznamy Ci tę emeryturę tylko wówczas, gdy wszystkie warunki niezbędne do jej przyznania spełniłeś do 30 września 2017 r.

Ważne!

Jeśli zmieni się Twój adres, zarówno w toku postępowania, jak i po jego zakończeniu, masz obowiązek zawiadomić o tym fakcie ZUS (organ rentowy). Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 poz. 38)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF