ZUS E 207 strona dodatkowa nr 1 SE Dodatkowe informacje dla instytucji szwedzkich

Druk ZUS E 207 strona dodatkowa nr 1 SE Dodatkowe informacje dla instytucji szwedzkich

0(0)
8154
Wersja: 19.04.2023
Obowiązuje od 19.04.2023

Do czego stosuje się ZUS E 207 strona dodatkowa nr 1 SE

Wnioskodawca, który ubiega się o przyznanie emerytury, zamieszkały w Polsce i posiadający okresy ubezpieczenia za granicą i w Polsce, powinien złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS Rp-1E "Wniosek o emeryturę ", do którego należy dołączyć formularz unijny E 207 PL "Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej" (w Polsce i za granicą).

W formularzu E-207 PL wnioskodawca podaje dane osoby ubezpieczonej oraz informacje dotyczące wszystkich przebytych okresów ubezpieczenia (w tym okresów zatrudnienia w służbie cywilnej), okresy zatrudnienia, pracy na własny rachunek, miejsc zamieszkania w okresie zatrudnienia i szkolenia. Do składanych wniosków należy dołączyć poświadczone kopie dokumentów za każdy okres (np. karty emerytalne, paski potwierdzające wysokość wypłaconego wynagrodzenia, dowody wpłaty składek).

Poradnik "Emerytury i renty z ZUS w świetle prawa Unii Europejskiej"

Symbole państw zgodnie z kodem ISO 3166-1.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.