ZR-1/A (2) (archiwalny) Dane o nieruchomościach rolnych

Druk ZR-1/A (2) (archiwalny) Dane o nieruchomościach rolnych

0(0)
1544
Wersja: (2)
Obowiązywał od 02.11.2015 do 30.06.2019

Do czego stosuje się ZR-1/A (2)

Załącznik ZR-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki.

Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności

gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

W części A należy zaznaczyć do jakiego formularza jest załączana deklaracja ZR-1/A.

W części B należy uzupełnić dane podatnika w zależności, czy podatnik jest osobą fizyczną, czy też podatnik nie jest osobą fizyczną.

W części C należy uzupełnić dane o nieruchomościach rolnych podlegających opodatkowaniu lub zwolnieniu.

Pola jasne wypełnia podatnik. Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Szczegółowe informacje dotyczące deklaracji ZR-1/A:

http://www.finanse.mf.gov.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.