ZoZUwS Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Druk ZoZUwS Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

0(0)
403
Wersja: 13.06.2024
Obowiązuje od 25.03.2024

Do czego stosuje się ZoZUwS

Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera następujące pola:

 • oznaczenie organu egzekucyjnego,
 • nazwa i siedziba spółki,
 • data kiedy nastąpiło wystawienie zawiadomienie,
 • numeru zawiadomienia oraz nazwę i adres siedziby spółki lub imię i nazwisko, oraz adres zamieszkania zobowiązanego,
 • oznaczenie zobowiązanego, jak i oznaczenie wierzyciela,
 • tabela wraz z podaniem informacji dotyczących:
  • numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego,
  • numer tytułu wykonawczego,
  • termin płatności należności pieniężnych,
  • kwota należności pieniężnych,
  • rodzaj odsetek wraz z podaniem stopy, podstawy i kwoty.
 • dodatkowe dane czyli sumę kwot, od których nalicza się ten sam rodzaj odsetek, rodzaj i stopa odsetek,
 • nazwa banku, numer konta.

Formularz został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. 2024 poz. 426)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.