ZoWZP Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych

Druk ZoWZP Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych

0(0)
898
Wersja: 30.07.2014
Obowiązuje od 12.07.2014

Do czego stosuje się ZoWZP

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych składa się do organu lub jednostki, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Formularz służy do złożenia zawiadomienia o wykonanych pracach w całości lub części prac. W przypadku wykonania części prac należy podać informację dotyczącą wykonanej pracy.

Wypełniając zawiadomienie należy podać dane dotyczące wykonawcy prac imię, nazwisko lub nazwę, adres oraz identyfikator wykonawcy prac.

W przypadku gdy wykonawcą jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, identyfikatorem wykonawcy jest nr REGON; w przypadku gdy wykonawcą jest biegły sądowy, identyfikatorem wykonawcy jest nr uprawnień zawodowych lub nr wpisu w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe; w przypadku gdy wykonawcą jest mierniczy górniczy (asystent mierniczego górniczego), identyfikatorem wykonawcy jest nr świadectwa wydanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzeniu kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego; w przypadku wykonawcy będącego podmiotem zagranicznym identyfikatorem wykonawcy jest nr identyfikacyjny stosowany w kraju, w którym ma siedzibę wykonawca.

Wzór zawiadomienia jest zgodny z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz. 924) - załącznik nr 3.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.