ZoWR-CIT Zawiadomienie o wyborze ryczałtu w CIT

Druk ZoWR-CIT Zawiadomienie o wyborze ryczałtu w CIT

0(0)
533
Wersja: 16.12.2020

Do czego stosuje się ZoWR-CIT

Warunkiem opłacania podatku dochodowego od osób prawnych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oświadczenie złożone musi zostać na wzorze urzędowym (nie można przekazać go w innej formie).

Opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych wskazany przez podatnika w zawiadomieniu i przedłuża się na kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w deklaracji w sprawie wysokości przychodów, składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik był opodatkowany ryczałtem.  

Zawiadomienie składać trzeba w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem. Nie trzeba go oczywiście składać corocznie a jedynie raz, aż do utraty prawa do ryczałtu lub do rezygnacji z ryczałtu.

W przypadku utraty prawa do opodatkowaniem ryczałtem podatnik może złożyć ponowne zawiadomienie po upływie 3 lat podatkowych, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy, następujących po roku kalendarzowym, w którym podatnik utracił prawo do opodatkowania ryczałtem. W przypadku rezygnacji z ryczałtu, ograniczenia czasowego nie stosuje się - nie trzeba wyczekiwać 3 lat na kolejną możliwość korzystania z ryczałtu.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 28j. ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492 i 1565).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.