ZKPP Zgłoszenie o kontynuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa

Druk ZKPP Zgłoszenie o kontynuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa

0(0)
2047
Wersja: 05.04.2024
Obowiązuje od 05.04.2024

Do czego stosuje się ZKPP

Zgłoszenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o kontynuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku

Dla zachowania ciągłość działania firmy po śmierci przedsiębiorcy wykonującego jednoosobową działalność gospodarczą bądź będącego wspólnikiem spółki cywilnej, w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony, należy zgłosić kontynuowanie prowadzenia przedsiębiorstwa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Zgłoszenie o kontynuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa nie ma sformalizowanej treści.

Przedsiębiorstwo w spadku może wówczas do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, czyli w ciągu dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, podawać NIP przedsiębiorcy, jeżeli: 

  1. małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub

  2. spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, albo

  3. spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy albo zapisobierca windykacyjny, któremu zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku

kontynuuje prowadzenie przedsiębiorstwa pod firmą przedsiębiorcy i w terminie dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy dokona zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego o kontynuowaniu prowadzenia tego przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna

- art. 12 ust. 1 c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, - art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.