ZbB Wyrażenie zgody na budowę budynku

Druk ZbB Wyrażenie zgody na budowę budynku

2.7(3)
539
Wersja: 20.11.2015

Do czego stosuje się ZbB

Roboty budowlane w zakresie budowy można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Do wydania pozwolenia nie jest potrzebna zgoda sąsiadów. Oczywiście sąsiedzi mogą taką zgodę wyrazić, ale mimo to mogą oni następnie w procedurze wydawania decyzji zgłosić sprzeciw do nieprawomocnego pozwolenia na budowę. Sąsiadom przysługuje również skarga do sądu administracyjnego. Wyrażenie zgody jest zatem idącym o krok w przód badaniem zachowania sąsiadów i sprawdzeniem ich zachowania w procesie dalszego postępowania przed organami administracji publicznej.

Co istotne od 28 czerwca 2015 r. część z dotychczasowych spraw, w których dojść mogło do wyrażenia zgody oraz wydawania decyzji, nie będzie już podejmowana przez organy administracji. Od tej daty bowiem pozwolenia na budowę nie wymagają bowiem m.in. wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Ponadto wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m kw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. W tych przypadkach wystarczające będzie zgłoszenie faktu ich budowy.

W przypadku natomiast budynków, których obszar oddziaływania może wychodzić poza obszar działki, nadal obowiązkowe jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego i otrzymanie pozwolenia.

Podstawa prawna

Art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.