ZAW-FA (2) Zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z krajowego systemu e-faktur

Druk ZAW-FA (2) Zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z krajowego systemu e-faktur

0(0)
3384
Wersja: (2)
Obowiązuje od 01.01.2023

Do czego stosuje się ZAW-FA (2)

ZAW-FA składają podatnicy lub podmioty chcący nadać lub odebrać uprawnienia do korzystania z krajowego systemu e-faktur. Zawiadomienie należy złożyć u właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W zawiadomieniu należy podać: 

  1. NIP podatnika;

  2. danych podmiotu lub danych osoby fizycznej, którym jest nadawane, zmieniane lub odbierane uprawnienie:

a. NIP podmiotu albo NIP lub numeru PESEL osoby fizycznej,

b. imienia i nazwiska osoby fizycznej albo nazwy podmiotu,

c. daty urodzenia osoby fizycznej, w przypadku niepodania NIP i numeru PESEL,

d. numeru i serii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej wraz z krajem jego wydania, w przypadku nieposiadania NIP i numeru PESEL,

e. danych unikalnych identyfikujących kwalifikowany podpis elektroniczny uprawnionej osoby fizycznej, w przypadku gdy podpis ten nie zawiera NIP i numeru PESEL;

  1. rodzaju uprawnienia;

  2. informacji, czy podmiot lub osoba fizyczna, którym jest nadawane, zmieniane lub odbierane uprawnienie, jest przedstawicielem podatkowym, o którym mowa w art. 18a ustawy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. 2022 poz. 2667)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.