Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZAS-W (5) (od 2022) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
ZAS-W (4) (archiwalny) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Druk ZAS-W (4) (archiwalny) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

0(0)
5886
Wersja: 04.12.2019
Obowiązywał od 04.12.2019 do 08.07.2022

Do czego stosuje się ZAS-W (4)

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na wniosek zainteresowanego podatnika, na podstawie ewidencji księgowej danych podatkowych.

Dotyczy :

1. Osób fizycznych,

2. Osób prawnych,

3. Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć wniosek wraz z dowodem (kwit kasowy, przelew bankowy) uiszczenia opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia.

W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia pełnomocnictwa.  

Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej m.in. wydanie zaświadczenia albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

W przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) do wniosku należy załączyć aktualny wypis z KRS.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. 2019 poz. 2344) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. 2020 poz. 730)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.