ZAS-DFU (1) (od 2022) Zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych

Druk ZAS-DFU (1) (od 2022) Zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych

0(0)
1585
Wersja: (1)
Obowiązuje od 09.07.2022

Do czego stosuje się ZAS-DFU (1)

Nowy wzór zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU) uwzględniono rozszerzony zakres informacji o wysokość uzyskanego przychodu oraz wysokość odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jak wskazuje resort finansów, wprowadzenie nowego formularza ma na celu dostosowanie się do potrzeb klientów, ubiegających się o wydanie zaświadczenia w związku z załatwianiem spraw, m.in. z zakresu świadczeń rodzinnych oraz pomocy społecznej. Z praktyki urzędów skarbowych wynika, że dla jednej grupy klientów (np. studentów, pracowników do celów socjalnych) wystarczającym jest zaświadczenie w skróconej formie (ZAS-DF), dla drugiej (np. stron w postępowaniu sądowym, przedsiębiorców) w wersji rozszerzonej (ZAS-DFU). Poza tym opublikowanie nowego wzoru zaświadczenia spowoduje, że zarówno w urzędach skarbowych, jak i w e-Urzędzie Skarbowym będą wydawane treściowo spójne dokumenty.

W pozostałym zakresie formularze nie uległy zmianie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. 2022 poz. 1451). Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe - załącznik nr 10a

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF