Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZAP-3 (6) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
ZAP-3 (1) (archiwalny) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

Druk ZAP-3 (1) (archiwalny) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

4.9(8)
0
Wersja: (1)
Obowiązywał od 01.01.2012 do 08.04.2014

Do czego stosuje się ZAP-3 (1)

Formularz ZAP-3 jest przeznaczony dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniższe kryteria:

  • jest objęta rejestrem PESEL
  • nie prowadzi działalności gospodarczej
  • nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług
  • nie jest płatnikiem podatków
  • nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

Formularz służy do zgłoszenia: aktualnego adresu miejsca zamieszkania (część B.2), danych kontaktowych (część B.3) oraz informacji dotyczącego osobistego rachunku bankowego (część B.4).

Podanie informacji o rachunku nie jest obowiązkowe, jeżeli składający nie wybiera tej formy zwrotu nadpłaty podatku. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty lub podatku. Można podać taki rachunek, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest składający. Wpisane dane dotyczące rachunku aktualizują poprzedni stan danych. Zaznaczenie kwadratu w poz. 23 oznacza rezygnację przez składającego z otrzymywania ewentualnego zwrotu nadpłaty lub podatku dochodowego na rachunek osobisty. Kraj siedziby kraju należy podać, gdy rachunek prowadzony jest za granicą.
Osobą reprezentującą składającego może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania, np. opiekun prawny, kurator, pełnomocnik określony w pełnomocnictwie. Poz. 24-27 należy wypełnić jedynie w przypadku osoby reprezentującej składającego.

Formularz ZAP-3 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika ze względu na miejsce zamieszkania.

Więcej informacji na temat formularza ZAP-3: www.zap-3.pl

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) - zgodnie z art.9 ust. 1d.; - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1765) - załącznik nr 3.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.