WwdZFŚS Wniosek o dofinansowanie wyjazdu dziecka przez zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Druk WwdZFŚS Wniosek o dofinansowanie wyjazdu dziecka przez zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0(0)
491
Wersja: 30.07.2015

Do czego stosuje się WwdZFŚS

W zakładach pracy, które zobowiązane są prowadzić zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, regulamin tego funduszu stanowić powinien o sytuacjach, w których pracownicy mogą wnioskować o dofinansowanie wypoczynku. W przypadku, gdy regulamin stanowi o możliwości ubiegania się o przyznanie pracownikowi środków, powinien on złożyć w tej sprawie wniosek.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Natomiast same zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w albo wynikają one z uzgodnień ze związkami zawodowymi.  

Regulamin powinien zatem wskazywać i różnicować świadczenia przyznawane pracownikom w zależności od ich sytuacji. 

Co ważne, dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie podlega składkom ZUS. Może ono również - w przypadku wyjazdu dziecka, nie podlegać obowiązkowej zaliczce na podatek dochodowy - dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

  • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
  • z innych źródeł - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Dopłaty do wypoczynku dla dzieci i młodzieży powyżej 18 lat lub na prywatne wczasy rodzinne nie podlegają zwolnieniu od podatku. Wówczas należy od uzyskanej dopłaty odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Podstawa prawna

- Art. 8 z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2012, poz. 592); - Art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361); - Par. 2 ust 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. 1998, nr 161, poz. 1106).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.