WSUDWP Wniosek o sprostowanie/usunięcie danych wskazanych w wykazie podmiotów (biała lista VAT)

Druk WSUDWP Wniosek o sprostowanie/usunięcie danych wskazanych w wykazie podmiotów (biała lista VAT)

3.0(1)
3063
Wersja: 17.09.2019
Obowiązuje od 17.09.2019

Do czego stosuje się WSUDWP

Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów (biała lista VAT):

1) w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;

2) zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Wykaz prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zawiera szereg danych, na podstawie których kontrahenci mają możliwość weryfikować status podatkowy, daty jego uzyskania lub utraty czy wykreślenia, numer rachunku bankowego przypisanego do transakcji gospodarczych itp. Dane w wykazie aktualizowane i wprowadzane są automatycznie, na podstawie informacji zawartych w CEiDG, KRS i rejestrów prowadzonych przez organy skarbowe. Podmiot, którego dane zostały zawarte w wykazie, może złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wniosek o usunięcie lub sprostowanie danych innych niż dane osobowe niezgodnych ze stanem rzeczywistym wraz z uzasadnieniem.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia, w drodze decyzji, usunięcia lub sprostowania danych innych niż dane osobowe zawartych w wykazie wskazanych we wniosku podmiotu, jeżeli spowodowałoby to niezgodność ze stanem rzeczywistym.

Podstawa prawna

Art. 96b ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 z późn.zm.), Art. 117 ba par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, tj. z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 900)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.