WoZNZ Wniosek o zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Druk WoZNZ Wniosek o zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

0(0)
1453
Wersja: 03.07.2012
Obowiązuje od 03.07.2012

Do czego stosuje się WoZNZ

Za nadpłatę uważa się m.in. kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku lub podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Ze względu na to, że przez podatek rozumie się również:

  • zaliczki na podatki,
  • raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach,
  • opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe; - to również w stosunku do wpłaconych zaliczek na podatek można mówić o nadpłacie podatku.

Co do zasady nadpłatę wynikającą z zaliczek na podatek zwraca się po zakończeniu okresu, za który rozlicza się podatek. Jeżeli jednak nadpłata wynika z decyzji stwierdzającej nadpłatę, zwrot nadpłaty następuje w terminie 30 dni od dnia wydania tej decyzji. Dodatkowo organ podatkowy może, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem, dokonać zwrotu nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy. Niezbędne jest zatem wykazanie w przypadku nadpłaconych zaliczek w podatku dochodowym, że wystąpił ważny interes podatnika. W przypadku, gdy taki interes nie wystąpił, podatnik nie ma podstawy uzyskać nadpłaty z tytułu wpłaconych w tym podatku zaliczek.

Ważny interes podatnika spowodowany może być jego sytuacją majątkową czy finansową, ale również sytuacja prywatną chorobą, stanem zdrowia własnym lub członków najbliższej rodziny. Na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że ważny interes miał miejsce, a tym samym zasadny jest wniosek o zwrot nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podstawa prawna

Art. 77a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.