WoZNP Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Druk WoZNP Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

5.0(1)
46 970
Wersja: 15.07.2022
Obowiązuje od 15.07.2022

Do czego stosuje się WoZNP

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości może złożyć każdy zainteresowany, kto ma interes prawny w uzyskaniu tego zaświadczenia np. w sytuacji starania się o kredyt bank może jego wymagać lub sklep przy zakupach na raty.

Wniosek można złożyć w dowolnym czasie osobiście w siedzibie urzędu skarbowego lub urzędzie skarbowym dla największych podmiotów, wysłać listownie na adres US lub przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Urząd skarbowy wyda zaświadczeni, tylko jeżeli zostanie złożony kompletny wniosek. Należy pamiętać aby podać na nim:

- identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),

- imię/imiona i nazwisko lub nazwę oraz adres (zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności),

- cel wydania zaświadczenia oraz miejsca jego przedłożenia, 

- ilość egzemplarzy zaświadczenia, która ma zostać wydana.

Do wniosku należy również dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (potwierdzenie przelewu, skan lub zdjęcie).

Urząd będzie potrzebował również informacji czy zaświadczenie ma dotyczyć braku zaległości w podatkach czy informacji o stanie zaległości. W sytuacji kiedy organ podatkowy ujawni zaległość, a wniosek zostanie złożony o zaświadczenie o niezaleganiu, odrzuci wniosek i wyda postanowienie o odmowie w sprawie zaświadczenia.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.); - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1000 z późn. zm.); - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.