WoZA Wniosek o zwrot akcyzy

WoZA Wniosek o zwrot akcyzy

3.01
797
Wersja: 01.03.2017
Obowiązuje od 01.03.2017

Do czego stosuje się WoZA

Właściwy naczelnik urzędu wydaje decyzję o wysokości kwoty zwrotu akcyzy z tytułu:

  • dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych,
  • eksportu wyrobów akcyzowych,
  • w wyniku powstania nieprawidłowości akcyza zostaje pobrana na terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez odbiorcę ustala się, że nieprawidłowość powstała na terytorium państwa członkowskiego.

Wypłaty akcyzy dokonuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot akcyzy i przedstawienia dokumentów.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych (Dz.U. 2018 poz. 125)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF