WowN Wniosek o wypłatę nagrody

Druk WowN Wniosek o wypłatę nagrody

0(0)
469
Wersja: 24.11.2015

Do czego stosuje się WowN

Oprócz standardowych elementów wynagrodzenia pracowniczego, pracodawca może przyznać zatrudnionym osobom świadczenia dodatkowe, takie jak prowizje, premie, nagrody. Ich wysokość i częstotliwość zależeć może od kilku czynników. 

Po pierwsze pracodawca może wskazać w umowie zawartej z zatrudnionym, że dopuszczalne jest okresowe lub związane ze szczególnym zdarzeniem lub wolą pracodawcy przyznanie premii lub nagrody. 

Po drugie fakt wypłaty nagrody wynikać może z regulaminu wynagradzania, będącego elementem składającym się na warunki zatrudnienia pracowników. 

Również wysokość nagrody uzależniona może być od warunków regulaminu wynagradzania, zapisów umowy o pracę lub też pełnej dowolności pracodawcy. Zapisy mogą również wskazywać, że pracodawca za określone zdarzenie (ściśle opisane w umowie lub regulaminie) może przyznać nagrodę w określonej wysokości lub że nagrody są przyznawane cyklicznie i od pracodawcy decyzji zależy komu iw jakiej wysokości (od do) taka nagroda przysługuje. Tak samo możliwe jest że zapisów wynika, że pracodawca może takiej nagrody w ogóle nie przyznawać. 

Decydującym zatem zawsze są zapisy aktów prawnych, umów itp., które daną nagrodę statuują. 

Przyznanie nagrody powinno wynikać ze zdarzeń nie tyle cyklicznych, co z faktu wystąpienia jakiegoś zachowania wymagającego szczególnego honorowania u pracownika. W przypadku cyklicznych świadczeń uzależnionych np. od obrotu lub wypracowanych zysków przez pracownika, mowa powinna być o premii lub prowizji. Oczywiście możliwa jest nagroda pracownicza również w przypadku uzyskania przez zakład określonego zysku. Jeżeli kwota przekazywana jest za pracę samego pracownika – bardziej prawidłowym jest wypłata premii, a nie nagrody.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.