WowBP Wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol

Druk WowBP Wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol

0(0)
304
Wersja: 13.06.2024
Obowiązuje od 11.05.2024

Do czego stosuje się WowBP

Wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych można złożyć do urzędu skarbowego właściwego w sprawach znaków akcyzy, który jest właściwy dla siedziby przedsiębiorstwa.
Wniosek ten składa się po wcześniejszym dopełnieniu formalności takich jak przekazanie spisu wyrobów tytoniowych wycofanych z obrotu do właściwego urzędu celno-skarbowego oraz otrzymaniu potwierdzenia z urzędu.
Na wniosku należy uzupełnić dane wnioskodawcy oraz naczelnika właściwego urzędu skarbowego w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy.
Kolejno wypełniamy:

  • czego dotyczy wniosek
  • wydania, sprzedaży oraz wydania upoważnienia do odbioru banderol,
  • liczbę wnioskowanych banderol
  • dane przedstawiciela/pełnomocnika upoważnionego do odbioru banderol - uwagi/oświadczenia wnioskodawcy
  • wykaz załączników.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. 2024 poz. 716)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.