WoUP Wniosek o udzielenie pożyczki

Druk WoUP Wniosek o udzielenie pożyczki

0(0)
568
Wersja: 13.01.2013
Obowiązuje od 13.01.2013

Do czego stosuje się WoUP

Środki Funduszu Rozwoju przeznacza się na finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, a w szczególności na:

  • tworzenie nowych miejsc pracy
  • tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezbędnej do działań resocjalizacyjnych,
  • modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji, - organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności,
  • organizowanie szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy.

Ze środków Funduszu Rozwoju mogą być przyznawane pożyczki bądź dotacje przywięziennym zakładom pracy zatrudniającym osoby pozbawione wolności.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz.U. 2014 poz. 53); Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 777), Załącznik nr 2.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.