WoUMZ Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Druk WoUMZ Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych

0(0)
1491
Wersja: 03.07.2012
Obowiązuje od 03.07.2012

Do czego stosuje się WoUMZ

W sytuacjach szczególnie uzasadnionych organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań na rzecz skarbu państwa. Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji o ich określeniu
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie objąć może jedynie zaległość podatkową. Nie można zatem wnioskować o umorzenie zobowiązania podatkowego przed upływem terminu jego płatności.

Jeżeli nastąpi umorzenie zaległości podatkowej, umorzeniu ulegają również naliczone z tytułu zaległości odsetki za zwłokę.

Umorzenie zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę stanowi formę nieefektywnego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego W efekcie umorzenia organ podatkowy pozbawiony zostaje należności, która podlegałaby ściągnięciu, gdyby o umorzeniu nie zdecydował.

Motywacja ze strony podatnika (uzasadnienie wniosku) musi oprzeć się na najgłębszych przesłankach, które przekonają organ skarbowy do umorzenia zaległości. Umorzenie stosowane jest rzadko częstszymi formami ulg są odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty. Organ podatkowy dokonać może umorzenia w całości lub w części. Wielkość umorzenia pozostaje w gestii organu podatkowego.

Podstawa prawna

Art. 67a ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.