WOU Wniosek o urlop

Druk WOU Wniosek o urlop

3.7(10)
32 858
Wersja: 07.08.2013

Do czego stosuje się WOU

Urlop jest udzielany pracownikowi na jego wniosek.
Pracownicze prawo do urlopu wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz z art. 66 Konstytucji RP, stwierdzając, że pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych do pracy i corocznych płatnych urlopów.
Według art. 152 k.p. pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.  Jest to przerwa w pracy przeznaczona na regenerację sił osoby zatrudnionej na podstawie stosunku pracy.
Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
Prawo do urlopu mają wszyscy pracownicy. Pracownicy posiadający te same okresy zatrudnienia bądź okresy pobierania nauki mają prawo do urlopu w tym samym wymiarze. Przerwa urlopowa jest płatna. Za ten okres przysługuje pracownikowi wynagrodzenie na takich samym zasadach jakby pracował.
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
Wymiar urlopu wynosi:
20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Podstawa prawna

1. Art. 66 Konstytucji RP; 2. Dział siódmy: Urlopy pracownicze, Kodeks pracy.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.