WoŚPwTPZo Wniosek o świadczenie pracy w trybie pracy zdalnej - okazjonalnej

Druk WoŚPwTPZo Wniosek o świadczenie pracy w trybie pracy zdalnej - okazjonalnej

0(0)
0
Wersja: 26.04.2023
Obowiązuje od 26.04.2023

Do czego stosuje się WoŚPwTPZo

Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. W takim przypadku kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrola przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, odbywa się na zasadach ustalonych z pracownikiem. Do pracy zdalnej okazjonalnej nie stosuje się zasad i reguł zawierania umowy o pracę w trybie porozumienia lub polecenia, W przypadku pracy zdalnej szkolenia BHP odbywać muszą się w sposób taki, jak u pracownika pracującego w lokalu przedsiębiorstwa. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Dodatkowo pracodawca ma prawo do kontroli pracownika oraz spełnienia przez lokal warunków BHP tak samo, jak w przypadku pracy zdalnej w pełny wymiarze. W przypadku pracy zdalnej okazjonalnej nie ma obowiązku prowadzenia zwrotu świadczeń z tytułu sprzętu, infrastruktury lub narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy w lokalu pracownika w tym również nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu za zużyte media.

Podstawa prawna

Art. 67(33) ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.