WoŚPwTPZ Wniosek o świadczenie pracy w trybie pracy zdalnej

Druk WoŚPwTPZ Wniosek o świadczenie pracy w trybie pracy zdalnej

0(0)
0
Wersja: 26.04.2023
Obowiązuje od 26.04.2023

Do czego stosuje się WoŚPwTPZ

Uzgodnienie pracy zdalnej może być dokonane z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek o pracę zdalną nie oznacza zawarcia umowy w takim trybie - jest wyłącznie informacją przekazywaną pracodawcy, wskazującą kierunek, który podążać ma ustalenie warunków świadczenia pracy zdalnej. Na podstawie wniosku dojść ma do zawarcia porozumienia, które podpisać powinien pracodawca i pracownik. We wniosku możliwe jest ujęcie tych elementów, które ze strony pracownika uznaje on za istotne i na których w ramach świadczenia mu zależy. Jednocześnie nie jest to obowiązkowe, np. elementy dotyczące zasad wykorzystywania sprzętu, ekwiwalentu lub zwrotu kosztów mogą znaleźć się dopiero w zawieranym porozumieniu. Pominięcie ich we wniosku nie oznacza, że porozumienie nie powinno regulować tych kwestii w sposób uzgodniony z pracownikiem.

Podstawa prawna

Art. 67(19) ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.