WoRRP Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku / zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy deklaracji PIT)

Druk WoRRP Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku / zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy deklaracji PIT)

4.6(10)
12 841
Wersja: 03.07.2012
Obowiązuje od 03.07.2012

Do czego stosuje się WoRRP

W sytuacjach szczególnie uzasadnionych organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań na rzecz skarbu państwa. Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji o ich określeniu
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Rozłożenie zaległości lub płatności podatku na raty stanowi najmniej uciążliwą dla organu podatkowego formę ulgi podatkowej. Jest bowiem formą efektywnego doprowadzenia do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego poprzez zapłatę należności.

Rozłożenie na raty nie ogranicza również w całości odsetek za zwłokę, a jedynie powoduje, że obniżane są one o połowę. Tym samym rozłożenie na raty powinno być stosowane jako podstawowa forma pomocy podatnika, motywowanej jego szczególną sytuacją lub interesem społecznym.

Za okres rozłożenia zaległości na raty nie nalicza się odsetek podatkowych (ulegają zawieszeniu). Naliczana jest natomiast opłata prolongacyjna w wysokości połowy odsetek podatkowych. Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości eliminuje również odpowiedzialność podatkową oraz karną skarbową z tytułu terminowej zapłaty podatku.

Podstawa prawna

Art. 67a ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.