WoRORT (od 2014) Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiana danych

Druk WoRORT (od 2014) Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiana danych

3.0(2)
2459
Wersja: 01.01.2014
Obowiązuje od 01.01.2014

Do czego stosuje się WoRORT (od 2014)

Operator wyznaczony zawiadamia użytkownika o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika: w przypadku złożenia zgłoszenia przesyłką listową, z wykorzystaniem strony internetowej operatora wyznaczonego, wysyła zawiadomienie o nadaniu tego numeru przesyłką listową niebędącą rejestrowaną, w terminie 7 dni od dnia otrzymania podpisanego zgłoszenia.

Dowodem zarejestrowania jest zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika. Dowód ten użytkownik zachowuje dla celów kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzonej przez operatora wyznaczonego.

Użytkownik zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ma obowiązek niezwłocznie powiadomić placówkę operatora wyznaczonego o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, o zagubieniu lub zniszczeniu dowodu zarejestrowania oraz o zaprzestaniu używania odbiorników. W takim przypadku należy wypełnić zgłoszenie w zakresie zmiany danych po uprzednim zaznaczeniu pola „Zmiana danych”.

Obowiązek powiadamiania operatora wyznaczonego o zmianie liczby używanych odbiorników nie dotyczy użytkowników określonych w punktach 1.6.1. i 1.6.2.
Zgłoszenie składa się w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie odbiorników.

Dotychczasowe wzory formularzy: „Wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych”, „Zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych” i „Formularza zgłoszenia zmiany danych” mogą być stosowane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 kwietnia 2014 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. 2013 poz. 1676).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.