WoPZa Wniosek o prolongatę zapłaty

Druk WoPZa Wniosek o prolongatę zapłaty

0(0)
835
Wersja: 01.04.2013

Do czego stosuje się WoPZa

Termin zapłaty świadczenia pieniężnego wynika ze wzajemnych ustaleń umownych między stronami transakcji. W przypadku braku ustaleń zapłata nastąpić powinna w terminie wskazanym w wezwaniu zapłaty. Od woli stron zależy, czy będą sztywno trzymały się wskazanego pierwotnie terminu zapłaty czy też zapłata nastąpi po pierwotnie ustalonym terminie. Opóźnienia w płatnościach mogą powodować naliczenie odsetek umownych lub ustawowych za zwłokę, stąd też wniosek o prolongatę zapłaty nabiera szczególnego znaczenia dla uniknięcia takiej odpowiedzialności.

Prolongata między stronami może wynikać z określonych zdarzeń umownych lub też stanowić dopełnienie pierwotnie zawartej umowy, modyfikować jej treść, na zasadzie dowolności kontrakowania. Skoro tak to należy uznać, że w braku umownych zastrzeżeń, wniosek o prolongatę zapłaty na rzecz drugiego podmiotu może być złożony w każdym czasie, zarówno przed, jak i po wystąpieniu zwłoki w płatności.

Wniosek nie ma określonej ustawowo treści, stąd najważniejsze jest wskazanie w nim prośby o przedłużenie terminu płatności oraz terminu, do którego wnioskuje się o prolongatę. Dopuszczalne oczywiście jest również wskazanie przyczyn, z powodu których płatność nie została zrealizowana terminowo. Może to pozytywnie wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Jeżeli prolongata wynika z zapisów wcześniej zawartej umowy, podatnik powinien ściśle przestrzegać umownych zasad występowania o prolongatę, np. terminów złożenia wniosku, przyczyn, z powodu których może o nią występować, okresów, na jaki prolongata może zostać udzielona.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.