WoPWSP Wniosek o przeniesienie własności rzeczy/praw majątkowych w zamian za zaległość podatkową na rzecz Skarbu Państwa

WoPWSP Wniosek o przeniesienie własności rzeczy/praw majątkowych w zamian za zaległość podatkową na rzecz Skarbu Państwa

00
188
Wersja: 25.10.2013
Obowiązuje od 25.10.2013

Do czego stosuje się WoPWSP

Przeniesienie własności rzeczy lub prawa majątkowego w zamian za zaległość podatkową stanowi efektywną metodę wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Przeniesienie własności odbywa się w drodze umowy cywilnoprawnej, której podstawą zawarcia jest wniosek o przeniesienie własności. W przypadku zaległości na rzecz Skarbu Państwa umowa zawierana jest między starostą wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej a podatnikiem.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF