WoPD Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Druk WoPD Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

0(0)
3288
Wersja: 01.05.2014
Obowiązuje od 01.05.2014

Do czego stosuje się WoPD

Cudzoziemiec, który planuje stały pobyt w Polsce, składa wniosek o jego udzielenie. Decyzja w sprawie zezwolenia na pobyt wydawana jest na czas oznaczony, natomiast sama karta pobytu ważna jest przez 5 lat.

O zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE może ubiegać się osoba, która:

  • przebywa w Polsce legalnie i przez okres co najmniej 5 lat w toku nieprzerwanym,
  • posiada stabilne i legalne źródło dochodu w ciągu 3 lat pobytu w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku,
  • posiada ubezpieczenie zdrowotne oraz zagwarantowane prawo do lokalu,
  • przestawi dokument potwierdzający zameldowanie czasowe lub zaświadczenie o braku możliwości uzyskania wspomnianego zameldowania.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

  • wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • ważny dokument podróży,
  • 4 kolorowe fotografie,
  • pisemna zgoda osób, które sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim (w przypadku osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wniosek).

Decyzja w sprawie zezwolenia powinna zostać wydana w ciągu miesiąca, a w sprawach bardziej skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2014 poz. 569)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.