Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: WwpG Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I
WoOWP-K (archiwalny) Wniosek o określenie warunków przyłączenia Karpacka Spółka Gazownictwa

Druk WoOWP-K (archiwalny) Wniosek o określenie warunków przyłączenia Karpacka Spółka Gazownictwa

0(0)
326
Wersja: 08.07.2013

Do czego stosuje się WoOWP-K

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą  przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h.
  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. 

Jeżeli wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dotyczy wydania warunków przyłączenia dla nowo budowanego przyłącza gazowego lub jego przebudowy/rozbudowy spowodowanej zwiększeniem mocy przyłączeniowej, należy w nim określić preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej (tj. jednocześnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia lub w terminie późniejszym). W przypadku deklaracji podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia, jeśli umowa będzie podpisywana przez osobę trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS, niezbędne jest dostarczenie również:

  • oryginału lub kopii pełnomocnictwa do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata), lub niepotwierdzonej kopii;
  • jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

Osoba nieposiadająca tytułu prawnego do nieruchomości (obiektu / lokalu), do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe składa wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej lub wniosek o określenie warunków przyłączenia, przy czym na wniosku o określenie warunków przyłączenia zaznacza, że „wniosek dotyczy zapytania o możliwości przyłączenia do sieci gazowej”. W takim przypadku do składanego wniosku należy załączyć aktualną mapę sytuacyjną terenu do celów informacyjnych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.