WoKK Wniosek o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kierowcy

Druk WoKK Wniosek o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kierowcy

0(0)
18 252
Wersja: 01.03.2024
Obowiązuje od 01.03.2024

Do czego stosuje się WoKK

Karta kierowcy jest dokumentem ze zdjęciem, który zawiera dane kierowcy, prawa jazdy, kraj, w którym została wydana oraz zdjęcie jej właściciela. Każdy kierowca, który prowadzi pojazdy na terenie Unii Europejskiej, w których wymagane jest używanie tachografu cyfrowego jest zobowiązany do posiadania karty kierowcy. Jest ona wydawana na okres 5 lat. Na chipie umieszczonym na karcie zapisane są dane dotyczące samej karty oraz dane zapisane przez tachograf. Dane zapisywane przez tachograf dotyczą miejsca i czasu pracy oraz paramentów związanych z typem wykonywanej działalności, pokonanym dystansem i parametrami pojazdu. 

Na karcie zapisywane są:

• numer karty oraz organ wydający,

• kraj, w którym została wydana,

• data wydania karty oraz okres jej ważności,

• imię i nazwisko kierowcy,

• data urodzenia kierowcy,

• numer prawa jazdy podany we wniosku o kartę i do którego karta jest przyporządkowana.

W przypadku karty kierowcy jedynym uprawnionym do złożenia wniosku oraz wniesienia opłaty za wydanie lub wznowienie jest kierowca. 

Do wniosku o wydanie karty kierowcy składanego w formie pisemnej, dołącza się następujące załączniki odpowiadające następującym standardom:

• Kopia awersu i rewersu prawa jazdy (kserokopia w skali 2:1),

• fotografia kierowcy (rozmiar: 3,5cm x 4,5cm),

• kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty (kserokopia w skali 1:1).

Podstawa prawna

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2019 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych (Dz.U. 2019 poz. 2209) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1410)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.