WodKP Wniosek o odroczenie zapłaty podatku w formie karty podatkowej

Druk WodKP Wniosek o odroczenie zapłaty podatku w formie karty podatkowej

0(0)
197
Wersja: 26.10.2015

Do czego stosuje się WodKP

Rozliczenie podatku w formie karty podatkowej odbywa się poprzez złożenie PIT-16, a po zakończeniu roku do 31 stycznia rozliczenia dokonać powinien na PIT-16A. Po wyborze tej formy i uzyskaniu decyzji, podatek płatny jest miesięcznie w terminie do 7 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego. Podatnicy płacą podatek pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.  W razie rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego miesiąca pobiera się w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.

W przypadku, gdy podatek jest zbyt wysoki w stosunku do możliwości podatnika, możliwe jest korzystanie z pewnych ulg w płatności na rzecz organów podatkowych. Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może m.in. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Ze względu na to, że jest to podstawowa forma ulgi podatkowej, prowadząca ostatecznie do zapłaty zobowiązania, właściwie umotywowany wniosek ma dużą szansę na pozytywną decyzję organu podatkowego. Oczywiście podatnik ma obowiązek wykazać, że zachodzą szczególne okoliczności czyli ważny interes podatnika lub interes publiczny, np. choroba, wystąpienie szczególnych wydatków, dodatkowe zobowiązania podatnika, hipotetyczna konieczność alternatywnego zwolnienia szeregu pracowników itp. Podatnik musi udowodnić i uargumentować wniosek samodzielnie składając przy tym załączniki potwierdzające jego stanowisko w sprawie.

Podstawa prawna

Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.