WnPD Wniosek o przyznanie dostępu / odebranie dostępu do konta organizacji w e-urzędzie skarbowym

Druk WnPD Wniosek o przyznanie dostępu / odebranie dostępu do konta organizacji w e-urzędzie skarbowym

0(0)
3807
Wersja: 04.12.2023
Obowiązuje od 04.12.2023

Do czego stosuje się WnPD

Dostęp do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym przyznamy osobie fizycznej, posiadającej PESEL:

  • na podstawie wniosku złożonego przez organizację do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Wniosek powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentacji organizacji lub pełnomocnik ogólny.
  • za pośrednictwem usługi na koncie organizacji w e-US, dostępnej dla użytkownika konta organizacji z dostępem rozszerzonym.

Wniosek o przyznanie dostępu do konta organizacji musi zawierać:

  • pełną nazwę, NIP i adres siedziby organizacji,
  • pierwsze imię, nazwisko i PESEL osoby fizycznej, której mamy udzielić dostępu,
  • informację o zakresie uprawnień dla użytkownika (dostęp podstawowy lub rozszerzony).

Dostęp do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym działa od momentu zarejestrowania wniosku o przyznanie tego dostępu.
Zmiana rodzaju dostępu następuje poprzez złożenie aktualizacji wniosku o przyznanie dostępu do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym.

Wniosek o przyznanie lub odebranie dostępu możesz złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników dla organizacji.
Wniosek w formie elektronicznej można złożyć przez e-PUAP lub w formie papierowej (osobiście lub korzystając z operatora pocztowego).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2500); Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. z 2022 r. poz. 1301); Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 813 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. 2023 r. poz. 1178).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.