Wn-Ulga Wniosek o pobór zaliczek na podatek dochodowy bez stosowania zwolnienia (PIT-0 ulga dla młodych do 26 r.ż.)

Druk Wn-Ulga Wniosek o pobór zaliczek na podatek dochodowy bez stosowania zwolnienia (PIT-0 ulga dla młodych do 26 r.ż.)

3.0(6)
15 991
Wersja: 01.01.2020
Obowiązuje od 01.01.2020

Do czego stosuje się Wn-Ulga

Począwszy od wynagrodzeń wypłacanych w 2020 r., płatnik zatrudniający w oparciu o umowy zlecenie lub pracę, zobowiązany jest automatycznie zaniechać poboru zaliczek na podatek u osób do ukończenia 26 r.z, u których przychód nie przekroczył 85.528 zł. Natomiast w przypadku, jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał ten wniosek. 

Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. Oznacza to jednocześnie, że po jego złożeniu do końca roku zatrudniony nie może złożyć wniosku przeciwnego, tzn. o ponowne stosowanie zwolnienia z podatku. Dopiero począwszy od kolejnego roku, podatnik będzie miał prawo zdecydować o stosowaniu zwolnienia przy poborze zaliczek przez płatnika.

Złożenie wniosku w żaden sposób nie wpływa na prawo do zwolnienia w rocznym rozliczeniu PIT, tzn osoba która wniosek złoży nadpłacone zaliczki otrzyma w związku z rocznym rozliczeniem podatku

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 pkt 148, 32 ust 1f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 5 lipca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1387).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF