Wn-Po Wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Druk Wn-Po Wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

5.0(1)
4640
Wersja: 01.08.2019
Obowiązuje od 01.08.2019

Do czego stosuje się Wn-Po

Od 2020 płatnik ma obowiązek u osób do ukończenia 26 r.ż. stosować zwolnienie z podatku do limitu uzyskania przychodu 85.528 zł (przychód brutto). Limit dotyczy każdego płatnika, który będzie zatrudniał tę sama osobę. Może się zatem zdarzyć sytuacja, w której zaliczki nie będą pobierane przez kilku płatników, a w rozliczeniu rocznym podatnik przekroczyłby już limit zwolnienia. W takiej sytuacji podatnik musi się liczyć z obowiązkiem dopłacenia różnicy podatku w związku z rocznym rozliczeniem podatkowym PIT. Może on również złożyć do płatnika lub płatników wnioski o niestosowanie zwolnienia z opodatkowania w jego przypadku. W takiej sytuacji płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. Podoba sytuacja dotyczy roku 2019, jednak w tym przypadku płatnik stosuje zwolnienie z podatku przy poborze zaliczek wyłącznie w sytuacji, gdy podatnik złoży oświadczenie w sprawie tego zwolnienia (od 2020 r. zwolnienie stosowane będzie automatycznie). Natomiast jeśli podatnik chce ze zwolnienia ponownie zrezygnować, to również w 2019 r. musi złożyć taki wniosek o rezygnacji ze zwolnienia. Jeśli go złoży – to również w 2020 r. będzie musiał ponownie taki wniosek o rezygnacji składać.

Podstawa prawna

Art. 32 ust. 1f, art. 41 ust. 1b ustawy z dnia 26 lipca 1996 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.