Wn-OP (archiwalny) Wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy według stawki 17,75%

Druk Wn-OP (archiwalny) Wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy według stawki 17,75%

2.7(3)
4007
Wersja: 02.08.2019
Obowiązywał od 01.10.2019 do 01.01.2020

Do czego stosuje się Wn-OP

Począwszy od 1 października 2019 r. płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych stosować będą do wypłacanych wynagrodzeń i świadczeń nową skalę podatkową. Zaliczka na podatek ustalana będzie w 2019 r. w oparciu o stopę podatkową 17%, natomiast podatek roczny wyniesie 17,75%. Oznacza to, że mogą zdarzyć się przypadki, w których zaliczka na podatek będzie niższa niż podatek roczny co w efekcie zmusi podatnika do dopłaty podatku. Jeżeli podatnik nie jest zainteresowany łącznym płaceniem podatku na koniec roku, powinien on złożyć płatnikowi wniosek o zastosowanie do zaliczek na podatek stawki 17,75% w miejsce standardowo stosowanej stawki 17%. Nowa stawka ma zastosowanie przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r., od 2020 r. płatnik będzie już standardowo przy ustalaniu zaliczek stosował stawkę podatku 17%, takiej wysokości będzie również roczny podatek PIT dla podstawy opodatkowania w przedziale do 85.528 zł.  
Płatnik, stosując się do wniosku, rozliczenia dokonuje następująco:
Wartość przychodu minus koszty podatkowe (zastosowane według nowych wyższych wartości) minus składki ZUS pobrane od zatrudnionego/świadczeniobiorcy = podstawa opodatkowania x 17,5% = podatek kwota wolna od podatku (nowa wartość miesięczna 43,76 zł) – 7,75% kwoty podstawy ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej od wynagrodzenia zatrudnionego = zaliczka do zapłaty po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.