WLP (archiwalny) (2023) Wieloosobowa / zbiorcza lista płac (umowa o pracę)

Druk WLP (archiwalny) (2023) Wieloosobowa / zbiorcza lista płac (umowa o pracę)

4.0(2)
25 383
Wersja: 01.01.2023
Obowiązywał od 01.01.2023 do 31.12.2023

Do czego stosuje się WLP

Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku - zawiera zmiany dotyczące Niskich podatków - czyli obniżenie stawki PIT z 17 do 12 procent.

Druk pozwala na obliczenie wynagrodzenia:

- dla osób do 26 roku życia oraz powyżej 26 roku życia, ulga 4+, emeryci oraz ulga na powrót,
- wysokości składkek ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Dodatkowo umożliwia wpisanie kwot własnych,
- obliczanie podatku według stawki 12 i 32%,
- jest zgodny ze zmianami, które weszły 1 lipca 2022 roku, Nowy Ład, Niskie podatki,
- umożliwia wybór z listy kosztów uzyskania przychodów,
- wraz z PPK.

Księgowanie wypłat wynagrodzeń pracowniczych odbywa się na podstawie dowodów wewnętrznych własnych. Dowód taki powinien spełniać wszystkie warunki dowodu księgowego. Dla celów podatkowych inaczej traktować należy wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie innych stosunków cywilnoprawnych. W przypadku tych drugich, kosztami podatkowymi mogą być wyłącznie wynagrodzenia wypłacone oraz odpowiednio zapłacone od tych wynagrodzeń składki ubezpieczeniowe.

W przypadku umów o pracę możliwe jest księgowanie wynagrodzeń już w miesiącu, za który są one należne, jeżeli ich wypłata nastąpi nie później niż w termiach wskazanych w ustawie kodeks pracy. Odpowiednio składki ubezpieczeniowe rozliczane są w tym samym miesiącu, jeżeli nie są opłacane później, niż w terminach wskazanych w ustawie o składkach ubezpieczeniowych. W przeciwnych przypadkach, czyli gdy nie zostaną dopełnione powyższe terminy, składki i wynagrodzenia te księguje się w okresie ich faktycznej zapłaty.

Wynagrodzenia księgowane są w kwocie brutto, niemniej osobno zależy rozliczyć składki zapłacone za pracownika, finansowane przez pracodawcę.

Zbiorowa lista płac powinna być uzupełniana dokumentami przekazania składek ZUS do organów ubezpieczeniowych oraz zaliczek na podatek do urzędu skarbowego. Lista płac będzie bowiem wyłącznie dowodem wypłaty wynagrodzeń, nie będzie natomiast potwierdzała zapłaty świadczeń z tytułu tych wynagrodzeń do organów skarbowych i ubezpieczeniowych.

Całkowity koszt zatrudnienia, kwotę na rękę dla umowy o pracę, zlecenie i dzieło wyliczysz wygodnie w Kalkulatorze wynagrodzeń / płac na e-pity.pl

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013, poz. 330 ze zm.), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1835).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF